Brandscan op locatie

Nadat we van de opdrachtgever de plattegronden, met daarop de brandscheidingen aangegeven, hebben ontvangen, plaatsen we deze in ons softwarepakket. Hierna wordt op locatie het hele gebouw nagelopen, en worden alle bevindingen verwerkt in het softwarepakket, met locatieaanduiding, foto’s en duidelijke omschrijving van de aangetroffen situatie. Zowel de installatie-doorvoeren worden beoordeeld, als bijvoorbeeld deuren en kozijnen in een brandscheiding.
Na de opname ter plaatse, wordt de rapportage verder uitgewerkt op ons kantoor en voorzien van een uitgebreid advies en een begroting.