Waar brandwerende afdichtingen voorkomen

Brandwerend afdichtingen komen vooral voor bij (installatie)doorvoeringen in brandscheidingen zoals bij server- of stookruimten. In alle situaties, hoe complex soms ook, weet Murre – de Visser een passende oplossing te realiseren.

Soorten brandwerende afdichtingen

Ieder type doorvoer heeft een ander soort brandwerende afdichting nodig, afhankelijk van het materiaal van de doorvoer (een elektrakabel, een metalen leiding of een kunststof buis) en het type wand. We gebruiken verschillende methoden en producten, zoals brandmanchetten, minerale wol en speciale kit- en schuimsoorten. Alle producten en methoden die we toepassen, zijn getest volgens EN 1366-3 met een ETA-rapport (European Technical Approval).

Logboek

Alle informatie over de brandwerende afdichtingen in uw pand houden we bij in een online registratiesysteem. We registreren de posities van de doorvoeringen, beschrijven de type doorvoeringen en toegepaste afdichtingen en fotograferen de voor- en na-situatie. U kunt met dit  systeem, indien gewenst, ook zelf inzien. Zo heeft u altijd het nodige bewijs voorhanden voor controlerende instanties (gemeente en brandweer) en verzekeringsmaatschappijen. Ook verzorgen wij vanuit ons registratiesysteem een logboek inclusief een certificaat en bieden we een onderhoudsvoorstel aan.

Wat kosten brandwerende afdichtingen?

De kosten van brandwerende afdichtingen zijn afhankelijk van diverse factoren zoals het wandtype, de grootte van de sparing en de dikte en het type materiaal van de installatie. Deze factoren zijn van invloed op de materiaalkosten, maar vooral ook op de duur van de werkzaamheden. Zo kan een grote brandwerende afdichting soms goedkoper zijn dan een kleine. Weten wat het brandwerend afdichten van uw doorvoeringen kost? Murre – de Visser brengt graag een offerte voor u uit.

Normen en eisen brandwerende afdichtingen

Murre – de Visser werkt volledig volgens de meest recente normen en eisen rondom brandwering (Bouwbesluit, NEN, WBDBO, WRD). Afhankelijk van welke brand- en rookwerendheid-eisen van toepassing zijn, passen we de juiste gecertificeerde brandwerende afdichtingen toe. U bent daarmee zeker dat u aan uw verplichtingen voldoet.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit (en in het toekomstige Besluit bouwwerken en leefomgeving, Bbl) staat dat een bouwwerk bij brand gedurende redelijke tijd moet kunnen worden verlaten en doorzocht, zonder dat er gevaar voor instorting is. Per gebruiksfunctie gelden er aparte voorschriften voor de mate en duur van de brandwering. Hierbij wordt onder meer verwezen naar de volgende normen en eisen.

NEN

In de NEN 6068 staat wat de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten in gebouwen moet zijn. Brandwerende afdichtingen spelen hierin een belangrijke rol. De NEN 6069 sluit op de norm aan met specificaties voor de classificatie en methoden om de brandwerendheid van onder andere brandwerende afdichtingen te testen.

WBDBO

Bij iedere brandwerende afdichting hanteren we de geldende WBDBO-eis. Deze geeft weer hoeveel minuten een brandwerende afdichting weerstand moet bieden tegen branddoorslag (door wanden/vloeren naar andere ruimten) en brandoverslag (uitbreiding van brand via de buitenlucht of andere ruimte). De classificaties variëren van 30, 60 en 90 tot wel 120 en 240 minuten brandwerendheid. Deze zijn van toepassing op drie factoren:

  1. R (Resistance): de tijd tot bezwijken van een bouwelement
  2. E (Exposure): de tijd dat een bouwelement zijn scheidende functie tegen vlammen behoudt
  3. I (Insolation): de tijd dat het bouwelement isoleert tegen hitte aan de niet blootgestelde zijde

Betrek ons tijdig bij uw plannen

Voor een optimale brandpreventie adviseren we u graag vooraf over de beste locatie en afwerking van doorvoeringen. Hier te laat bij stilstaan, kan zorgen voor extra werkzaamheden, hogere kosten en zelfs onmogelijkheden in (gecertificeerde) brandpreventie. Betrek ons dus tijdig bij uw plannen. We laten u zien waar de brand- en rookwerende afdichtingen geplaatst moeten worden en waar bouwelementen aan moeten voldoen om deze goed te kunnen aanbrengen. Zo voorkomen we onmogelijkheden en onverwachte kosten achteraf.

Vragen? Neem contact op!