Brandwerende wanden en vloeren zijn belangrijk voor goede brandcompartimenteringen

Deze brandcompartimenteringen voorkomen dat brand (snel) overslaat naar andere ruimten. Maar brand en rook kunnen zich alsnog snel tussen ruimten verspreiden als er niet de juiste brand- en rookwerende afdichtingen zijn toegepast bij de doorvoeringen van kabels, leidingen en isolatiemateriaal.

Murre – de Visser Brandpreventie is specialist in het afdichten van dergelijke doorvoeringen en zorgt dat brand beheersbaar blijft. We brengen brand- en rookwerende afdichtingen aan, rapporteren erover in een logboek conform de eisen van het Bouwbesluit en de daarin aangewezen NEN-normen.

Betrek ons tijdig bij uw project

Brand- en rookwerende afdichtingen moeten perfect aansluiten op uw bouwelementen. Daar is ruimte voor nodig. Het is dus verstandig om hier al bij het ontwerp van uw plannen rekening mee te houden. Murre – de Visser denkt hierin graag met u mee. We adviseren over de locaties waar brand- en rookwerende afdichtingen nodig zijn en waar bouwelementen aan moeten voldoen om deze goed te kunnen aanbrengen volgens de geldende normen. Zo weet u zeker dat u goed zit en u achteraf niet met knelpunten en extra kosten geconfronteerd wordt.

Vragen? Neem contact op!