Rookwerende afdichtingen voor warme en koude rook

Er zit een groot verschil in rookwerende afdichten voor koude, warme of hete rook. Zo slaat de bekende vlinderklep in een luchtkanaal dicht bij 70 graden en werkt deze dus niet bij situaties waar ook koude rook tegengehouden moet worden. Koude rook tegenhouden is doorgaans een lastige opgave, maar bij Murre – de Visser hebben we de oplossing voorhanden.

Logboek

Alles over de rookwerende afdichtingen in uw pand noteren we in een online logboek. We beschrijven de locaties van de doorvoeringen, noteren de bijzonderheden en fotograferen de situatie van voor en na onze werkzaamheden. Indien gewenst kunt u dit logboek ook zelf inzien. Zo heeft u altijd het nodige bewijs voorhanden voor controlerende instanties en verzekeringsmaatschappijen.

Normen en eisen rookwerende afdichtingen

Murre- de Visser kent alle geldende normen rondom rookwering (vanuit Bouwbesluit en NEN) en past deze vakkundig toe. Waar nieuwe wetgeving soms voor onduidelijkheden zorgt, gaan wij samen met leveranciers proactief op zoek naar technische oplossingen. Die vinden we. U bent er dus altijd zeker van dat u aan uw verplichtingen voldoet.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit waren al langere tijd eisen rondom brand- en rookwering opgenomen. Sinds 1 juli 2021 zijn daar strengere eisen rondom rookwering bijgekomen, de WRD-eisen. Deze hebben tot doel om rookvrij vluchten beter te faciliteren.

WRD

WRD staat voor Weerstand tegen Rook Doorgang. De Wet beschrijft onder meer de volgende drie classificaties:

  • Ra
    Weerstand tegen koude rook met omgevingstemperatuur 20°C, bij een laag drukverschil tussen de ruimten (10-25 Pa)
  • R200
    Weerstand tegen koude en relatief warme rook van 20 tot 200°C, bij een hoger drukverschil tussen de ruimten (10-50 Pa)
  • E20
    Weerstand van een constructieonderdeel (wand, deur) tegen hete rook- en branddoorslag voor 20 minuten

NEN 6075

Voorheen werd rookwerendheid, net als brandwerendheid, uitgedrukt in aantal minuten dat een rookwerende afscheiding rook moest tegenhouden. Er gold een vermenigvuldigingsfactor van 1,5 ten opzichte van brandwerendheid. In de nieuwe NEN 6075 wordt een maximale hoeveelheid koude of warme rook vermeld die een afdichting mag kunnen passeren bij een bepaald drukverschil. Murre – de Visser zorgt dat u voldoet aan deze norm met gecertificeerde producten.

Schakel Murre - de Visser tijdig in

Voor een goede montage van rookwerende afdichtingen is de soort en sterkte van een (schacht)wand van groot belang. Murre – de Visser adviseert u graag over wat er nodig is. We kijken mee in uw ontwerp en/of de huidige situatie en geven aan waar we knelpunten zien. Natuurlijk komen we ook met oplossingen en denken we mee in de meest efficiënte manier om uw rookwerende afdichtingen te realiseren. Schakel ons dus tijdig in. Dit voorkomt extra werkzaamheden, kosten en onmogelijkheden in rookpreventie.

Vragen? Neem contact op!