Waarom beton behandelen met brandwerende verf?

Beton is een sterk en onbrandbaar materiaal. De voornaamste zwakte van dit materiaal is dat het geen trekkrachten kan opvangen. Dat is de functie van de wapening in het beton. Wanneer die wapening te dicht aan de oppervlakte ligt, kan deze de zwakke schakel vormen in geval van brand. Daarom dienen met name oude betonnen draagconstructies, waarbij de wapening vaak dichter aan de oppervlakte ligt, beschermd te worden met brandwerend materiaal.

Wat doet brandwerende verf?

Brandwerende verf voor beton zorgt ervoor dat de hitte van een brand langer tijd nodig heeft om tot de wapening in het beton door te dringen. De verf zwelt op zodra deze aan hitte wordt blootgesteld en vormt een thermisch isolerende schuimlaag. Hierdoor wordt de betonnen draagconstructie gedurende maximaal 120 minuten tegen extreme hitte beschermd.

Normen en eisen brandwerende verf voor beton

Hoe lang de brandwerende verf voor beton de hitte moet tegenhouden, is afhankelijk van de situatie. In het Besluit bouwwerken en leefomgeving, Bbl (voorheen Bouwbesluit) staat weggeschreven hoeveel minuten een betonnen constructie brandwerend moet zijn, 30, 60, 90 of wel 120 minuten. Dit hangt onder meer af van het aantal en de zelfredzaamheid van de mensen in een gebouw en de hoogte van het hoogste verblijfsniveau in het gebouw.

In het Besluit bouwwerken en leefomgeving (voorheen Bouwbesluit) en de NEN EN 1992-1-2 staat de minimale brandwerendheid van een betonnen constructie omschreven. Een constructeur berekent op basis van de samenstelling, de zwaarte en leeftijd van het beton, plus de dikte van het beton tot de wapening, of en in welke mate een extra brandwerende laag nodig is. Murre – de Visser zorgt met haar leveranciers vervolgens voor de juiste brandwerende verf en een vakkundige applicatie.

Beton brandwerend coaten of bekleden

In plaats van brandwerende verf voor beton kan een betonnen draagconstructie ook behandeld worden met brandwerende bekleding. Lees hier meer over brandwerende bekleding van betonnen draagconstructies.

Schakel Murre - de Visser tijdig in

Murre – de Visser denkt graag in een vroeg stadium mee in uw plannen. Is brandwerende verf voor uw betonnen constructie mogelijk? Zo ja, wat is er voor nodig om deze te kunnen aanbrengen? En zo nee, welke alternatieve vorm bouwkundige brandpreventie is dan wel geschikt? Schakel Murre – de Visser tijdig in. We laten zien welke brandpreventie-oplossing het beste bij uw situatie past, ook in combinatie met andere werkzaamheden. Zo zorgen we ervoor dat u zo efficiënt mogelijk aan de geldende regelgeving rondom brandpreventie voldoet.

Vragen? Neem contact op!