Aantoonbaar goede brandwerende coating staal

Brandwerende coating voor staal moet aan bepaalde eisen voldoen. Deze staan onder meer beschreven in het Besluit bouwwerken en leefomgeving, Bbl (voorheen Bouwbesluit). Murre – de Visser zorgt dat uw stalen constructie conform deze eisen wordt beschermd met speciale brandwerende verf. We kunnen dit, indien gewenst, aantoonbaar maken met metingen. In het kader van UAV-GC zit u dus altijd goed.

Materiaal brandwerende coating staal

Er zijn verschillende soorten en merken brandwerende coating. Onze brandwerende verf kent een goede prijs-kwaliteitverhouding, is zeer geschikt voor spuitwerk en in alle RAL-kleuren beschikbaar. Welk soort en hoeveel lagen van deze brandwerende coating staal nodig zijn, is afhankelijk van de geldende normen, de omgevingsfactoren, de ondergrond en het product. Onze brandwerende coating heeft een relatief vlak en strak oppervlak, bekend onder de term ‘sinaasappelhuid’. We brengen hierover graag vooraf advies uit.

Brandwerende coating staal aanbrengen

Staal brandwerend coaten via spuitwerk is een vak apart. Murre – de Visser werkt hiervoor samen met een expert. We starten de werkzaamheden bij voorkeur direct na de ruwbouwfase, wanneer een gebouw net wind- en waterdicht is. De reden hiervoor is dat onder andere de temperatuur en luchtvochtigheid van invloed zijn op de kwaliteit van de brandwerende coating. We plakken waar nodig alles zorgvuldig af voordat het spuitwerk begint, zodat de naastgelegen bouwdelen vrij blijven van spuitwerk.

Afwerking brandwerende staalcoating

Indien er voor gekozen wordt brengen we over de brandwerende coating brengen we een afsluitende toplaag aan. Deze zorgt voor een duurzaam mooi eindresultaat.

Normen en eisen brandwerende coating staal

Het Besluit bouwwerken en leefomgeving (voorheen Bouwbesluit) schrijft voor dat een gebouw gedurende een redelijke tijd in tact moet blijven zodat het pand op tijd verlaten en doorzocht kan worden. Afhankelijk van de situatie gaat het om 30, 60, 90 of 120 minuten. Brandwerende verf voor staalconstructies draagt aan deze minimale periode bij door het staal te beschermen tegen de hitte van een brand.

NEN EN 13381-4:2013 en

In de NEN EN 13381-4:2013 staan de testmethoden beschreven waarmee bepaald kan worden welke brandwerende bescherming voor specifieke stalen constructieonderdelen voldoet. Hieruit kan bijvoorbeeld blijken hoeveel lagen brandwerende coating er op de stalen kolommen en liggers moeten worden aangebracht. Murre – de Visser kent de normen en eisen en brengt op basis hiervan de juiste brandwerende coating aan.

Vraag Murre - de Visser om advies in voorbehandeling van uw staal

Wist u dat de keuze van (de afwerking van) uw staal bepalend is voor de mogelijkheden en onmogelijkheden in brandwerende coating? De wijze waarop uw staal is behandeld, is namelijk van invloed op de hechting van de brandwerende coating. Zo is verzinkt staal lastig te coaten en zijn niet alle grondlagen geschikt om brandwerende coating op aan te brengen. Neem daarom tijdig, voordat u uw staal bestelt of behandelt, contact op met Murre – de Visser. We geven u graag advies en helpen u zo problemen te voorkomen en kosten te besparen.

Vragen? Neem contact op!