Gecertificeerde brandwerende plafond- en dakoplossingen

Murre – de Visser biedt diverse brandwerende plafond- en dakoplossingen waaronder brandwerende plafonds, staalbeschermende plafonds, vlamschermen dakwandaansluitingen. Voor deze oplossingen werken we met name met brandwerende platen van calciumsilicaat (Promatect®) of met glasvezel versterkt gips (Corex). In alle gevallen kijken we naar de meest optimale oplossing en zijn onze producten en toepassingen gecertificeerd. U bent dus zeker van kwalitatief goede brandpreventie volgens de geldende normen.

Brandwerende plafonds

Brandwerend plafonds zijn zelfstandige plafonds die alle bovenliggende bouwelementen beschermen tegen brand en/of hitte. Dit kan zijn een bovenliggende draagvloer, maar ook technische installaties die tussen het plafond en de bovenliggende vloer doorlopen. In deze ruimte, ook wel de plafondspouw of het plenum genoemd, kan de temperatuur bij brand oplopen tot ver boven de 300oC. Hierdoor kunnen installaties zelfstandig gaan ontbranden. Een brandwerend plafond voorkomt dit.

Brandwerende plafonds worden ook ingezet wanneer de (dak)constructie erboven te complex is om zelf brandwerend gemaakt te worden. De staalbeschermende brandwerende plafonds beschermen de dakconstructie op afstand en zorgen dat de dragende elementen erboven lang genoeg beschermd blijven tegen bezwijken door brand en hitte.

Staalbeschermende plafonds

De belangrijkste taak van staalbeschermende plafonds is om te zorgen voor een temperatuurbuffer tussen de brand en stalen constructiedelen. Staal kan namelijk bezwijken bij te hoge temperaturen. Staalbeschermende plafonds zijn dus brandwerend, maar vooral temperatuurwerend.

Belangrijk bij een brandwerend staalbeschermend plafond is dat er geen ontstekingsbronnen zoals elektra in het plemun  (plafondspouw) lopen. Dat geldt ook voor een brandwerende centraaldozen. Deze sparingen veroorzaken ook te hoge temperaturen boven het plafond, waardoor installatie- en constructiedelen boven het brandwerend plafond kunnen bezwijken. Het zorgt voor onveilige situaties en doet de certificering teniet.

Dakwandaansluitingen

Brand kan zeer snel overslaan naar een andere ruimte via de materialen van het dak. Dergelijke situaties komen vaak voor bij stalen profieldaken en houten daken. Hier passen we brandwerende dakwandaansluitingen toe.

Waar een brandwerende wand bij een stalen profieldak uitkomt, vullen we de holtes (cannelures) aan de onderzijde op met steenwol cannelurevullingen. De dakdekker brengt op dezelfde posities aan de bovenzijden steenwol cannelurevullingen en isolatieplaten aan. Aan de onderzijde brengen we brandwerende platen tegen de dakplaten aan. Deze platen zorgt ervoor dat de dakplaten en de dakbalken beschermd worden tegen de hitte van de brand, waardoor uitbreiding van brand gedurende het gestelde aantal minuten wordt voorkomen.

Vlamschermen

Met vlamschermen wordt brandoverslag voorkomen. Brandoverslag is het overslaan van brand via de buitenlucht naar aangrenzende ruimten die zich op een hoger niveau bevinden. Het vlamscherm wordt gemaakt door een brandwerende plaat of plafond aan te brengen als een brandwerende scheiding op specifieke plaatsen (zones) waar brandoverslag vanuit een ruimte naar een hoger gelegen ruimte niet mag plaatsvinden.

Breng Murre - de Visser tijdig in contact

Voor optimale, gecertificeerde brandwerende plafonds en daken zijn zaken als de dakconstructie, soort isolatiemateriaal en het verloop van leidingen en kabels van groot belang. Voorkom problemen, breng Murre – de Visser tijdig in contact met uw ontwerper en installateurs. Samen met hen bekijken we het ontwerp, kiezen we de meest geschikte materialen uit en zorgen we voor een efficiënte planning waar brandwerendheid onderdeel van uitmaakt. Wacht dus niet tot het laatst, maar neem nu contact met ons op.

Vragen? Neem contact op!