Advies over technische oplossingen voor brandpreventie en brandveiligheid

Murre – de Visser geeft advies over technische oplossingen voor goede, gecertificeerde brandpreventie. We weten alles over de meest recente beschikbare materialen en methoden en denken bovendien samen met leveranciers mee in nieuwe oplossingen voor uitdagingen in de praktijk.

Advies over wet- en regelgeving via onafhankelijke partij

Voor vragen over wettelijke eisen voor de brandpreventie en brandveiligheid van uw pand en welke mate van brandpreventie vereist is voor uw vergunning, verwijzen we u door naar externe specialisten. Zij brengen onafhankelijk advies uit. Zo houden we het advies over de benodigde brandpreventie transparant. Zodra u weet aan welke vereisten u moet voldoen, zorgt Murre – de Visser dat uw brandpreventie volgens die vereisten vakkundig wordt toegepast.

Gecertificeerde oplossingen voor standaardsituaties

Voor standaardsituaties maakt Murre – de Visser bij het aanbrengen van de brandpreventie voorzieningen gebruik van gecertificeerde producten en methoden. Deze zijn getest en goedgekeurd volgens de geldende regelgeving. In uitzonderlijke gevallen is een standaardoplossing echter niet mogelijk, bijvoorbeeld in geval van ruimtegebrek of bewegende constructies (bijvoorbeeld bij dilataties). In die gevallen biedt Murre – de Visser maatwerkoplossingen.

Maatwerkoplossingen brandpreventie en brandveiligheid volgens de norm

Op basis van onze kennis, ervaring en oplossingsgerichtheid vinden we ook in uitzonderlijke situaties altijd goede oplossingen. Bij maatwerk zijn we veelal genoodzaakt om alternatieve methoden of productcombinaties toe te passen. Deze zijn dus nog niet officieel getest en gecertificeerd door bevoegde instanties.

Daarnaast is optimale brandpreventie in bestaande situaties soms gewoonweg technisch niet mogelijk. In deze gevallen is overleg met de Veiligheidsregio wat maximaal haalbaar en toelaatbaar is een mogelijke oplossing.

Betrek Murre - de Visser tijdig bij uw plannen

In ruim 95% van alle situaties zijn standaardoplossingen prima mogelijk. Soms is echter alsnog maatwerk nodig omdat er in het (ontwerp)proces niet tijdig rekening is gehouden met brandpreventie. Resultaat: onmogelijkheden en extra kosten. Bij Murre – de Visser willen we dit graag voorkomen. Betrek ons tijdig bij uw plannen. We denken graag al in de ontwerpfase met u mee. We signaleren knelpunten en dragen oplossingen aan. Daardoor zijn standaardoplossing vaak toch mogelijk en bespaart u kosten.

Vragen? Neem contact op!