Normen en eisen brandwerende afdichtingen

·       Bouwbesluit

In het Besluit bouwwerken en leefomgeving, Bbl (voorheen Bouwbesluit) staat dat een bouwwerk bij brand gedurende redelijke tijd moet kunnen worden verlaten en doorzocht, zonder dat er gevaar voor instorting is. Per gebruiksfunctie gelden er aparte voorschriften voor de mate en duur van de brandwering. Hierbij wordt onder meer verwezen naar de volgende normen en eisen.

NEN

In de NEN 6068 staat wat de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten in gebouwen moet zijn. Brandwerende afdichtingen spelen hierin een belangrijke rol. De NEN 6069 sluit op de norm aan met specificaties voor de classificatie en methoden om de brandwerendheid van onder andere brandwerende afdichtingen te testen.

WBDBO

Bij iedere brandwerende afdichting hanteren we de geldende WBDBO-eis. Deze geeft weer hoeveel minuten een brandwerende afdichting weerstand moet bieden tegen branddoorslag (door wanden/vloeren naar andere ruimten) en brandoverslag (uitbreiding van brand via de buitenlucht of andere ruimte). De classificaties variëren van 30, 60 en 90 tot wel 120 en 240 minuten brandwerendheid.

Nog iets benomen over R, E en I? (weerstand, vlamdichtheid en temperatuur)

Soorten brandwerende afdichtingen

Iedere type doorvoer heeft een ander soort brandwerende afdichting nodig, afhankelijk van het materiaal van de doorvoer (een elektrakabel, een metalen leiding of een kunststof buis) en het type wand. We gebruiken verschillende methoden en producten, zoals brandmanchetten, minerale wol en speciale kit- en schuimsoorten. Alle producten en methoden die we toepassen, zijn getest volgens EN 1366-3 met een ETA-rapport (European Technical Approval).

Waar brandwerende afdichtingen vaak nodig zijn

Brandwerend afdichtingen komen vooral voor bij (installatie)doorvoeringen in brandscheidingen zoals bijvoorbeeld bij een server- of stookruimten. In alle situaties, hoe complex soms ook, weet Murre-de Visser een passende oplossing te realiseren.

Wat kosten brandwerende afdichtingen?

De kosten van brandwerende afdichtingen zijn afhankelijk van diverse factoren zoals het wandtype, de grootte van de sparing en de dikte en het type materiaal van de installatie. Deze factoren zijn van invloed op de materiaalkosten, maar vooral ook op de duur van de werkzaamheden. Zo kan een grote brandwerende afdichting soms goedkoper zijn dan een kleine. Weten wat het brandwerend afdichten van uw doorvoeringen kost? Murre-de Visser brengt graag een offerte voor u uit.

Betrek ons tijdig bij uw plannen
Voor een optimale brandpreventie adviseren we u graag vooraf over de beste locatie en afwerking van doorvoeringen. Hier te laat bij stilstaan, kan zorgen voor extra werkzaamheden, hogere kosten en zelfs onmogelijkheden in (gecertificeerde) brandpreventie. Betrek ons dus tijdig bij uw plannen.