Normen en eisen brandwerende bekleding

De regels die van toepassing zijn op de brandwerendheid van beton, staan weggeschreven in het Besluit bouwwerken en leefomgeving (voorheen Bouwbesluit) en de NEN EN 1992-1-2. Hoezeer een betonnen draagconstructie brandwerend moet zijn, is onder meer afhankelijk van de gebruiksfunctie en hoogte van het gebouw en de functie van de betreffende draagconstructie.

Constructieberekening brandwerende bekleding

Of er brandwerende bekleding van een betonnen draagconstructie nodig is, wordt bepaald door een constructeur. Deze volgt de regels van het Bouwbesluit en berekent aan de hand van de dichtheid en type van het beton en de betondekking of en hoeveel de draagconstructie tekort komt aan brandwerendheid. Op basis van deze berekening weten we bij Murre-de Visser exact welke brandwerende bekleding we moeten aanbrengen om aan alle regelgeving te voldoen.

Druksterkte en treksterkte

De reden waarom de wapening van groot belang is in de brandwerendheid van een betonnen draagconstructie, is de treksterkte. Beton heeft namelijk een zeer hoge druksterkte, maar een lage treksterkte. Wapening zorgt voor de treksterkte. Begeeft de wapening het door een te hoge temperatuur, dan is dat de zwakke schakel die bepaalt hoe lang de draagconstructie overeind blijft bij brand.

Beton brandwerend bekleden of coaten

In plaats van brandwerende bekleding kan een betonnen draagconstructie ook behandeld worden met brandwerende coating. In veel gevallen heeft dit de voorkeur. Lees hier meer over brandwerende coating van betonnen draagconstructies.

Neem Murre-de Visser tijdig mee
Gaat u aan de slag met renovatie en/of thermische isolatie van uw betonnen draagconstructie? Neem dan ook meteen Murre-de Visser mee in het denkproces. Zo kan brandpreventie direct in de plannen opgenomen worden en bespaart u kosten.