Brandwerende eigenschappen van hout

In het kader van brandpreventie wordt wel eens gezegd ‘hout is fout’. Hout is namelijk minder brandwerend dan staal of beton. Toch heeft ook hout brandwerende eigenschappen. De dikte en soort van het hout is daarbij bepalend. Hout brandt in, maar vormt tegelijk een koollaag die de brand juist afremt. Hardhout heeft in dit opzicht betere brandwerende eigenschappen dan zacht (vuren)hout.

Het belang van tijdig brandwerende bekleding mee-ontwerpen

Het verdient de sterke aanbeveling om brandpreventie al vanaf de eerste bouwtekeningen in acht te nemen. Het voorkomt onmogelijkheden in brandwerende bekledingen achteraf en bespaart kosten. Murre – de Visser treedt in dit complexe vraagstuk graag op als ervaren sparringpartner.

De belangrijkste reden om brandpreventie tijdig in het ontwerpproces mee te nemen, is het kunnen voldoen aan de regelgeving. Wanneer er in een houten constructie geen ruimte overblijft voor brandwerende bekleding, wordt dit lastig tot onmogelijk en vergt de montage meer werk. Hout brandwerend bekleden gebeurt bovendien in verschillende diktes. Een brandwerende bekleding kan dunner uitgevoerd worden naarmate de constructie zelf extra brandwerend is. Bijvoorbeeld door houten wanden in kruislaaghout uit te voeren. Murre – de Visser denkt graag mee in het ontwerp, geeft advies en bespaart u kosten.

Europese norm houten draagconstructies

Waar een houten constructie in het kader van brandpreventie aan moet voldoen, staat weggeschreven in de Eurocode 5, NEN EN 1995-1-2. Deze norm geeft de inbrandsnelheid (carbonisatiesnelheid) van het hout aan. In beginsel mag deze niet meer dan 1 mm per minuut zijn. Murre- de Visser kent de regels en weet daarbij de juiste brandwerende bekleding toe te passen. Dit doen we steeds in overleg met de experts van leveranciers als Promat en Corex.

Laat Murre - de Visser meekijken – en denken in de ontwerpfase

Het ontwerp van uw houten constructie is bepalend voor hoe en of brandwerende bekleding kan worden aangebracht. Laat Murre – de Visser al in de ontwerpfase met u meekijken en -denken. Wij kunnen eventuele knelpunten al in een vroeg stadium ontdekken en komen met passende oplossingen. Oplossingen die u kosten besparen en eventuele onmogelijkheden voorkomen. Schakel ons dus tijdig in. Dan zorgen we er samen voor dat uw brandwerende bekleding efficiënt en volgens de geldende normen kan worden aangebracht.

Vragen? Neem contact op!