Brandwerende bekleding van staalconstructies

Brandwerend bekleden van staal is aan eisen en normen verbonden. Murre – de Visser werkt volledig volgens de geldende regelgeving. Zo passen we brandwerende staalbekleding toe volgens de eisen van het Besluit bouwwerken en leefomgeving (voorheen Bouwbesluit) en hanteren we de norm NEN EN 13381-4: 2013 en voor het bepalen van het benodigde brandwerende materiaal. U bent altijd zeker van de juiste, gecertificeerde brandwerende staalbekleding voor uw situatie.

Materiaal brandwerende staalbekleding

Voor brandwerende staalbekleding kunnen verschillende soorten plaatmateriaal gebruikt worden. Een bekend materiaal is Promatect®. Niet iedere brandwerende plaat is echter even geschikt voor iedere situatie. Er bestaan diverse soorten brandwerende platen voor binnen- en buitentoepassing. Zo werken we onder andere met A1 Corex. Deze plaat is aan de buitenzijde versterkt met glasvezel en heeft ideale eigenschappen voor brandwerende staalbekleding. Daarnaast werken we ook vaak met Promatect, een mineraal gebonden plaat van calsiumsilicaat. Murre – de Visser adviseert u graag welk materiaal het beste is voor uw situatie.

Dikte brandwerende staalbekleding

De dikte en vorm van stalen constructies is mede bepalend voor de dikte van het brandwerende plaatmateriaal. In veel gevallen hanteren we 500 ºC en 600 ºC als kritieke staaltemperatuur voor respectievelijk stalen kolommen en liggers. Bij stalen constructieonderdelen die relatief klein zijn van formaat is veelal dikker plaatmateriaal nodig. We berekenen de benodigde dikte conform de norm in combinatie met de specificaties van de producent.

Normen en eisen brandwerende staalbekleding

In het Bouwbesluit staat vermeld dat een bouwwerk gedurende redelijke tijd (afhankelijk van de situatie 30, 60 ,90, … minuten) intact moet blijven zodat het pand op tijd verlaten en doorzocht kan worden. Stalen constructies spelen in deze context een belangrijke rol. Om stalen constructies te laten voldoen aan de geldende eisen, is vaak brandwerende staalbekleding nodig.

NEN-EN 13381-4 en

De NEN-EN 13381-4 beschrijft de beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan brandwerendheid van stalen constructieonderdelen. Uit deze norm blijkt welke brandwerende staalbekleding voldoende is om de stalen constructie gedurende de benodigde tijd tegen brand te beschermen. Murre – de Visser hanteert deze norm strikt.

Afwerking brandwering stalen draagconstructie

Wanneer (delen van) stalen constructieonderdelen in het zicht zitten, wordt vaak een brandwerende coating gebruikt. Afhankelijk van de brandwerendheid (30, 60, 90 of hogere minuten) zijn er één of meerdere lagen aan coating nodig. Meer hierover leest u hier. Een alternatief is het afsmeren met een dunne filmlaag van de brandwerende staalbekleding.

Bel Murre - de Visser al tijdens de ontwerpfase

Houd al bij het ontwerp van uw stalen draagconstructie rekening met brandpreventie zodat de brandwerende staalbekleding netjes volgens de gelden normen kan worden aangebracht. Murre – de Visser treedt hierin graag op als sparringpartner. Bel ons gerust voor oplossingen en advies. We denken in mee in het ontwerp en geven aan waar we verbetermogelijkheden zien die u kosten kunnen besparen in de brandwerende bekleding van uw stalen draagconstructie. U weet dan ook zeker dat u aan alle regelgeving kunt voldoen.

Vragen? Neem contact op!