Direct offerte brandpreventie

Tijdens de opname van uw pand controleren we bestaande brandwerende materialen en doorvoeringen en signaleren we eventuele tekortkomingen in uw brandpreventie. We brengen hiervan rapport aan u uit en voegen daarbij ook direct een offerte toe zodat u meteen weet waar u aan toe bent.

Aantoonbaar aandacht voor brandpreventie

Wanneer instanties eisen dat uw brandpreventie zo spoedig mogelijk aantoonbaar op orde moet zijn, begrijpen zij ook dat dit niet in één dag geregeld is. Wanneer u laat zien dat u Murre – de Visser als expert heeft ingeschakeld om u bij uw brandpreventie te helpen, toont u al aan dat het onderwerp uw aandacht heeft. Vaak krijgt u dan een realistische termijn om aan uw verplichtingen te voldoen.

Zo gaan we te werk bij de opname van uw pand

  • Voor een efficiënte opname van de brandpreventie in uw pand beginnen we bij het verzamelen van plattegronden van alle brandscheidingen (wanden, vloeren en daken).
  • Tijdens de opname markeren we de in de plattegronden de posities van alle opnamepunten.
  • Per situatie noteren we wat we zien: de correcte punten en eventuele tekortkomingen.
  • Alle informatie verzamelen we in een digitaal rapport.
  • U kunt dit rapport inzien en er bij instanties mee aantonen dat brandpreventie uw aandacht heeft.
  • Samen met het rapport ontvangt u van ons een offerte voor de werkzaamheden om uw brandpreventie op peil te krijgen volgens de geldende normen.
  • Gunt u ons vervolgens de opdracht om uw brandpreventie op orde te maken, dan waarderen we dat enorm. Het is echter niet ons belangrijkste doel. Belangrijker vinden we het om voor u als deskundige sparringpartner toegevoegde waarde te leveren.

Wat kost een opname van een pand t.b.v. brandpreventie?

De kosten voor een opname van uw pand ten behoeve van de controle van uw bouwkundige brandpreventie is afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw pand, de toegepaste brandwerende materialen en de eventuele wijzigingen die sinds de montage van deze materialen aan uw pand zijn gedaan. Murre – de Visser laat graag zien wat de kosten in uw situatie zijn. Wanneer u na de opname de benodigde werkzaamheden door ons laat uitvoeren, brengen we als dank hiervoor een deel van de opnamekosten in mindering op de offerte.

Controle door de Veiligheidsregio

De brandweer voert namens de Veiligheidsregio regelmatig controles uit op brandveiligheid. Momenteel merken we in de regio Zeeland dat met name hoge panden zoals appartementencomplexen en hotels worden gecontroleerd. In deze panden is brandveiligheid extra belangrijk vanwege de lange vluchtroutes en de hoeveelheid aanwezige mensen. De brandveiligheid is hier complex vanwege onder meer de vele cv-kanalen en ventilatieschachten. Ook meterkasten en parkeergarages (vanwege brandgevaar van elektrische voertuigen) worden nauwgezet op brandveiligheid gecontroleerd. De dwangsommen bij onvolkomenheden zijn niet mals.

Vraag Murre - de Visser er direct bij

Wacht niet tot een inspecteur langskomt en u een dwangsom van de Veiligheidsregio boven het hoofd hangt. Vraag Murre – de Visser al direct bij de eerste plannen voor de aankoop, bouw, renovatie of andere aanpassing van uw gebouw om een opname van uw pand te doen inzake brandveiligheid. We lopen alles langs en signaleren eventuele tekortkomingen. Dankzij ons rapport kunt u aantoonbaar maken dat u aan uw verplichtingen voldoet of druk bezig bent om uw brandpreventie op orde te maken.

Vragen? Neem contact op!