Scalda verbouwt locatie Podium

Klant: Scalda Datum: 2023 Locatie: Middelburg

De vraag

Niet ver van ons eigen pand ligt de locatie Podium van Scalda, een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs. In deze specifieke locatie wilde men onder andere lessen voor bakkers-, horeca- en toerismeopleidingen gaan geven. Het nog relatief jonge pand, het was ongeveer tien jaar oud, moest verbouwd worden. Dat betekent natuurlijk ook een aanpassing aan de rook- en brandwerende voorzieningen. Die taak was aan ons goed besteed.

De aanpak

In een school voer je natuurlijk het liefst werkzaamheden uit tijdens de zomervakantie. Maar tegelijkertijd gun je de conciërges ook hun rust. Daarom begonnen we voor de zomervakantie alvast met de technische ruimten. Hier konden we ons werk doen zonder de lessen te verstoren. In deze ruimte hebben we vooral brandwerende afdichtingen verzorgd. We legden koelende bandages aan rond stalen leidingen, brachten brandwerende bekledingen en isolatieschalen aan en dichten naden af met brandwerende kit. Alles vanzelfsprekend volgens de geldende (NEN)normen.

Daarna gingen we aan de slag met rookwering in de vluchtroutes. Hier moet rook vanuit onder-, boven en naastgelegen ruimten lang genoeg tegengehouden worden zodat iedereen tijd genoeg heeft om het pand te verlaten. We dichten alle bouwkundige naden en kieren en ruimtes rond de installaties in de rookwerende scheidingen af.

Het resultaat

Alle werkzaamheden waren netjes volgens planning klaar. Normaal gesproken lopen we vervolgens met de opdrachtgever nog een opleverrondje om steekproefsgewijs te controleren of het werk naar wens is afgerond. Dit keer gaf de opdrachtgever aan dit niet nodig te vinden. Allereerst kent hij ons werk vanuit voorgaande opdrachten en heeft hij daardoor het volste vertrouwen in onze kwaliteit. Ten tweede had hij alles via ons digitale projectsysteem kunnen volgen. Het was prima zo.