Soorten brandwerende wanden

Brandwerende wanden kunnen worden uitgevoerd in massieve steenachtige wanden, maar ook lichte scheidingswanden of schachtwanden. In beide laatste 2 gevallen bestaan de wanden uit profielen waaraan beplating wordt vastgeschroefd. Bij de lichte scheidingswanden gebeurt dat aan twee zijden, bij de schachtwanden aan één zijde.

Lichte scheidingswanden

Lichte scheidingswanden zijn meestal uitgevoerd als metal studwanden. Ze zijn gemaakt van metalen profielen met aan beide zijden brandwerende beplating. Indien gewenst kunnen de profielen ook van houten regels worden gemaakt.

Schachtwanden

Schachtwanden kennen dezelfde profielen, maar dan met beplating aan één zijde. Dit type brandwerende wand wordt gebruikt om installaties tegen brand te beschermen. De schacht waarin de installaties lopen, wordt hiermee als apart brandcompartiment afgeschermd. Een zeer belangrijk aandachtspunt bij deze wanden zijn de doorvoeringen, lees er hieronder meer over bij Aandacht voor kabels en leidingen door brandwerende wanden

Materiaal beplating bij brandwerende wanden

Het plaatmateriaal van brandwerende wanden is gemaakt van brandwerende beplating, zoals A1 Corex of Promatect®-100. De A1 Corex is een plaat die aan de buitenzijde is voorzien van glasvezels en daardoor ideale brandwerende eigenschappen heeft. Een andere optie is het gebruik van Promatect®-100, een onbrandbare plaat van versterkt calciumsilicaat. Murre – de Visser adviseert u graag over de beste keuze voor uw situatie.

Aandacht voor kabels en leidingen door brandwerende wanden

Kabels en leidingen lopen vaak van de ene ruimte naar de andere, ook door brandvertragende wanden en brandwerende voorzetwanden. Bij brand zouden via deze doorvoeringen alsnog hitte en vlammen naar de andere ruimte kunnen overslaan. Bij Murre – de Visser hebben we hier altijd aandacht voor en zorgen we voor een vakkundige plaatsing van brandwerende afdichtingen. Hiermee bent u zeker van een veilige situatie en een correcte brandwering volgens de geldende regelgeving.

Let op: soms dient een brandwerende wand (plaatselijk) aangepast te worden om een goede brandwerende realisatie van de doorvoeren mogelijk te maken. Of kan het toepassen van doorvoeringen op een andere plek dan voorzien een beter optie zijn. Een goede afstemming tussen installateur, wandenbouwer en brandwerende applicateur is essentieel voor het behalen van de benodigde brandwerendheid. Schakel Murre – de Visser Brandpreventie dus tijdig in. Zo bent u altijd zeker van goede, gecertificeerde brandwerende wanden.

Getest volgens geldende NEN-normen

Alle brandwerende wanden moeten voldoen aan de strenge eisen uit het Besluit bouwwerken en leefomgeving (voorheen Bouwbesluit) en Europese NEN EN-normen. Met brandwerende wanden van Murre – de Visser weet u zeker dat u goed zit. De materialen en methoden die wij hanteren zijn getest door onafhankelijke instanties zoals Efectis en Peutz.

Haak Murre - de Visser tijdig aan

Bij het toepassen van brandwerende wanden is een goede samenwerking tussen ons, ontwerpers en installateurs van groot belang. Door samen de materiaalkeuze, planning en uitvoering goed af te stemmen, zorgen we ervoor dat uw project zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd en onmogelijkheden in brandpreventie worden voorkomen. Haak Murre – de Visser dus tijdig aan bij uw project zodat alles goed op elkaar afgestemd kan worden en onnodige extra kosten worden voorkomen.

Vragen? Neem contact op!